Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa n.O.

Venujte nám 2% z dane

Milí priatelia, máme na Vás prosbu.

Naša Nezisková organizácia LaVieNa nám už 1 rok umožnuje poskytovať domov pre seniorov a taktiež im pripravovať aktivity, ktoré sú určené na  lepšiu adaptáciu seniora do zariadenia. 

Teraz je obdobie, keď je možné časť Vašej dane poslať namiesto do štátneho rozpočtu na dobrú vec. Nestojí Vás to nič naviac.

Radi Vaše 2 percentá premeníme na aktivity, ktoré pomôžu seniorom k lepšej adaptácií na zariadenie, na výlet ktorý bude pôsobiť ako prevencia stereotypu v priestoroch zariadenia, a taktiež aj pre zariadenie miestnosti na relaxáciu a pod. 

Ak ste zamestnanec:

- Vyplňte, prosím, do tlačiva "vyhlásenie" údaje našej Neziskovej organizácie  a sumu 2 percent z Vašej dane.

Pošlite ho spolu s "potvrdením o zaplatení dane", ktoré dostanete od zamestnávateľa na Váš daňový úrad.

Ak ste firma, alebo živnostník:

- Stačí do daňového priznania do príslušných kolóniek vyplniť údaje.

Dokumenty na stiahnutie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

Údaje na dAROVANIE 2%:

Názov organizácie: LaVieNa n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 51767481
Sídlo: Jaltská 7, 040 22 Košice