Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa n.O. 

CENNÍK

V cene je započítaná  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, strava, upratovanie, pranie a žehlenie.

Prízemie

2 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

550

Prízemie

1 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

600

1. poschodie

2 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

550

1. poschodie

1 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

600

2. poschodie

2 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

550

2. poschodie

1 lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením

600

    Klienti bez rozhodnutia odkázanosti  na sociálnu služby tzv. samoplatca platí dvojnásobok ceny.