Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa n.O. 

SPONZORI

Vedenie zariadenia pre seniorov LaVieNa n.o. sa chce touto cestou poďakovať v mene svojom i v mene prijímateľov sociálnych služieb súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí vecnými darmi prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb našim prijímateľom.

Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Milk Agro 
Slovak parcel 
Kto pomôže slovensku  
drogéria DM 
Nadácia Tatra banky  
SPy , Občianske združenie 
Tento projekt sa  uskutočnil vďaka podpore SPP Nadácie
Nadácia Henkel -Henkel Slovensko Seniorom 2021