Zariadenie
pre
seniorov

,,Choroby tela možno liečiť liekmi, no jediným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“
Matka Tereza

LaVieNa n.O.

Výročné správy

Výročná správa za rok 2018:

- Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2018 vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby